جنگل سنگده
جنگل سنگده، بهشتی در قلب مازندران
  • 15 مرداد 1398
  • نویسنده: nashrnet
  • تعداد نمایش ها: 199
  • نظرات: 0
ببار ای برف، زندگی زیباست

ببار ای برف. تو دیگر واقعی هستی و مثل فضای مجازی بلای جان کسانی نخواهی شد. ببار ای برف. به خاطر تو مدرسه ها تعطیل شدند و این خوش ترین خبر است برای بچه هایی که مثل محکومان باید بهترین ساعات عمر خود را پای آموزه هایی تلف کنند که در دنیای امروز چندان به کار نمی آید.

  • 8 بهمن 1396
  • نویسنده: nashrnet
  • تعداد نمایش ها: 779
  • نظرات: 0
RSS

تبلیغات