قابل توجه همکاران

مشترک گرامی و عزیز 

از مهمترین ویژگیهای امروز، عصر رسانه است . یعنی به کمک و مدد ذهن و فکر خلاق و با توجه به وفور همگانی اطلاعات و عضویت هر یک از افراد در شبکه های اجتماعی، اطلاع رسانی در حد اعلا و اوج خود قرار دارد.

در این راستا، استفاده بروز و عمق بخشی به دانایی و آگاهی ، و اطلاع رسانی برای توسعه کتابخوانی، زمینه ساز رشد و شکوفایی در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... خواهد شد .

در صورت تمایل به همکاری با نشر نت، کافی است برای شروع، ثبت نام نموده و پیام خود را تحت عنوان همکار تجاری ارسال نمایید تا اطلاعات مربوطه جهت چگونگی همکاری برای شما ارسال گردیده و حساب کاربری شما ایجاد گردد. 

نشر نت