درباره ما

نشر نت حاصل 25 سال تجربه در چاپ و نشر و پخش، امروز به مدد تکنولوژی نوین زمینه را برای انتخاب آنچه شما خواستید فراهم کرده است 
نشر نت این امکان را به فرزندان شما می دهد که قبل از انتخاب کتاب، از میان موضوعات مورد نیاز خود آنچه را تشخیص می دهد انتخاب نماید.
نشر نت این امکان را به فرزندان شما می دهد که قبل از انتخاب کتاب، از میان کتابهای منتشر شده، کتابهای در خور سن خود را انتخاب نماید. 
 

نشر نت این امکان را به فرزندان شما می دهد که قبل از انتخاب کتاب، از میان کتابهای منتشر شده با توجه به پیام و مفهوم کتاب
و موضوع و سن خود بهترین ها را تشخیص دهد.
نشر نت برای خانواده های محترم ، بانک کتاب خانواده، هنر برای خانواده و کتاب رمان را در سایت  معرفی می نماید.                                                                 نشر نت